ZMIANA I

dowódca zmiany mł. bryg. mgr Tomasz Siemieniuk

zastępca dowódcy zmiany mł. kpt. inż. Łukasz Bojarzyński

dowódca zastępu asp. Krzysztof Bielski

starszy operator sprzętu specjalnego mł. asp. Tomasz Zabłudowski

starszy operator sprzętu specjalnego st. ogn. Sławomir Wasilewski

starszy operator sprzętu specjalnego st. ogn. Mariusz Jabłoński

operator sprzętu specjalnego ogn. Krzysztof Szeszko

operator sprzętu specjalnego ogn. Bogumił Potocki

ratownik kierowca st. sekc. mgr Stanisław Kotuk

ratownik kierowca st. sekc. Wojciech Nieciecki