ZMIANA III

dowódca zmiany kpt. inż. Paweł Korniluk

z-ca dowódcy zmiany kpt. inż. Tomasz Komorowski

starszy ratownik st. ogn. Jan Zawistowski

starszy operator sprzętu specjalnego st. ogn. Leszek Czarnecki

operator sprzętu specjalnego ogn. Adam Milewski

starszy ratownik kierowca mł. ogn. Dariusz Skwarko

ratownik kierowca st. sekc. Konrad Sajkowski

ratownik kierowca st. sekc. Robert Sienkiewicz

młodszy ratownik kierowca sekc. Radosław Bagan

stażysta st. str. Jakub Borowski